Alor

Cable Coil Wrap Bracelet - Gray - Alor Bracelets

Alor Cable Coil Wrap Bracelet - Alor stainless steel coil wrap bracelet. Stainless steel cables form coil. 18-karat white gold spheres. Wraparound style.