Bandolino

Bandolino Kadshe Platform Dress Sandals - Black 6.5M

CONNEXITY

Bandolino Kadshe Platform Dress Sandals - Black 6.5M

Asymmetrical lines wrap up Bandolino's Kadshe platform dress sandals with contemporary savvy.