Calvin Klein

Calvin Klein Women's Sleeveless Cotton Eyelet V-Neck Midi Dress, Capri, 2

AMAZON

Calvin Klein Women's Sleeveless Cotton Eyelet V-Neck Midi Dress, Capri, 2

A great wear to work dress that is perfect for desk to dinner