Calvin Klein

Calvin Klein Women's Sleeveless Round Neck Trapeze Dress, Black/White, 6

AMAZON

Calvin Klein Women's Sleeveless Round Neck Trapeze Dress, Black/White, 6

Sleeveless round neck black and white plaid print chiffon trapeze