Carolina Herrera

White Cotton - White - Carolina Herrera Dresses

Carolina Herrera White Cotton - Carolina Herrera white cotton dresses. Very good condition.