Kilometre Paris

Tirunamavalai Embroidered Cotton Shirtdress - White - Kilometre Paris Dresses

CONNEXITY

Tirunamavalai Embroidered Cotton Shirtdress - White - Kilometre Paris Dresses

Kilometre Paris Tirunamavalai Embroidered Cotton Shirtdress - Kilometre paris - kilometre paris pays tribute to the colourful architecture of tirunamavalai, southern india with this white shirtdress – a nod to the founder's love of off-the-beaten-path...