From effy

Effy Rose Gld 14K Rose Gold Diamond, Amethyst, Blue Topaz, Citrine, Rhodolite, and Peridot Ring

Not Available
14K Rose Diamond Amethyst Topaz Citrine Rhodolite and Peridot Ring - effy
Not Available

Description

Effy 14K Rose Gold Diamond, Amethyst, Blue Topaz, Citrine, Rhodolite, And Peridot Ring. A cluster of gorgeous amethyst, blue topaz, citrine, rhodolite, and peridot stones combine to create this gorgeous 14K rose gold ring from Effy.

Advertisement